19 grudnia 2009 w KP PSP w Kętrzynie
Dodane przez Dawid dnia 19. grudzień 2009
odbyło się wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia zgodnego z przyjetym 11 maja 2006r "Systemem szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych". Szkolenie odbyło się na bazie lokalowej i sprzętowej KP PSP Kętrzyn. Objęło 31 godzin lekcyjnych (4-5 grudnia 2009 oraz 11-12 grudnia 2009).
Rozszerzona zawartość newsa
Było to "Szkolenie uzupełniające strażaków ochotników OSP część II" dla członków OSP którzy mieli ukończone szkolenie wg "Programu Szeregowców Ochotniczych Straży Pożarnych z 1994". W czasie kursu strażacy ratownicy mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami BHP na miejscu akcji ratowniczej, podstawowymi zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej oraz pracą w aparatach ochrony dróg oddechowych.