2017-12-24 dyspozytor z PSK w Kętrzynie zadysponował nas ponownie
Dodane przez Dawid dnia 24. grudzień 2017
tym razem zgłoszenie dotyczyło usunięcia dwóch drzew blokujących torowisko w rejonie m. WIELEWO tj. na trasie kolejowej z m. SKANDAWA Dworzec PKP do granicy państwa.
Rozszerzona zawartość newsa
Godz. wyjazdu: 08:12, godz. powrotu: 09:32.
Obecni: ABRAMOWICZ Dawid, ABRAMOWICZ Władysław, BIEDŹ Krzysztof, MATEUSIAK Grzegorz,