2016-06-18 - dzieci miały możliwość zapoznać się ze sprzętem będącym
Dodane przez Dawid dnia 19. czerwiec 2016
na stanie naszej OSP. Pokaz odbył się jako część imprezy organizowanej przez sołtysa naszej wsi.