2015-05-12 - odbyła się kontrola gotowości bojowej
Dodane przez Dawid dnia 14. maj 2015
naszej jednostki OSP która zakończyła się dla nas uzyskaniem oceny "DOBRY".
Rozszerzona zawartość newsa
Kontrolę przeprowadzili f-sze KP PSP w Kętrzynie: bryg. Krzysztof GRABIAS oraz sekc. Wojciech ŁUSZCZAK