Początek 2015 roku rozpoczął się od uzupłenienia
Dodane przez Dawid dnia 23. styczeń 2015
wyposażenia OSP w linkę strażacką ZL-30.
Zakupiona została ze zbiórki 1% za rok 2013 (149,26zł) oraz pieniędzy Gminnych (100,22zł)

Serdecznie dziękujemy za wsparcie działalności naszej OSP i przypominamy że akcja trwa rokrocznie i możecie państwo przekazać 1% podatku z 2014 roku.
Osoby które zechcą wesprzeć działalność Ochotniczych Straży Pożarnych powinny zapoznać się z:
strona ZOSP RP w Olsztynie
ZOSP RP
oraz
7 kroków - jak przekazać 1%

Osoby chcące aby pieniążki z 1% wsparły działalność naszej OSP powinny w stosownych polach swoich druków PIT wpisać:
Numer KRS: 0000116212
Cel szczegółowy: OSP w Skandawie, Skandawa 3A, 11-410

Rozszerzona zawartość newsa
Kwoty uzyskane z 1% przez poszczególne OSP naszej Gminy:
Barciany 408,77 zł
Drogosze 118,58 zł
Skandawa 149,26, zł
Dokładniejsze informacje o kwocie przekazanej przez "1%" dla poszczególnych OSP w naszym województwie (powiecie) możemy znaleźć tutaj(plik excel).