z początkiem listopada 2014r otrzymaliśmy
Dodane przez Dawid dnia 09. listopad 2014
2 sztuki ubrań ochronnych o które wnioskowaliśmy w styczniu br.
...
Rozszerzona zawartość newsa
Ubrania ochronne specjalne WUS-4 S/T zostały zakupione za kwotę 3800,00 z czego 2100,00 pochodzi ze środków Gminy Barciany o pozostała kwota czyli 1700,00 jest to dofinansowanie ze środków MSW. W/w umundurowanie z jednej strony uzupełni braki stwierdzane w trakcie corocznych kontroli z KP PSP w Kętrzynie a z drugiej zapewni strażakom-ratownikom bezpieczeństwo w czasie wykonywanych działań ratowniczo-gaśniczych.