przed ¦więtami Wielkanocnymi wzbogacili¶my
Dodane przez Dawid dnia 16. kwiecień 2014
nasz± OSP w drabinę słupkow± DS-3,1 a w Wielkim Tygodniu młodzież i dh czuwali przy Grobie Pańskim. W Wielk± Sobotę uczestniczyli¶my w mszy rezurekcyjnej.