2013-08-19 odbyła się się kontrola gotowości bojowej
Dodane przez Dawid dnia 26. październik 2013
przeprowadzona przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie. Ogólna ocena inspekcjonowanej OSP: Dobry
Rozszerzona zawartość newsa
Mimo pozytywnej oceny zalecono wyposażenie jednostki w aparaty ochrony dróg oddechowych, uzupełnienie ubrań specjalnych, pozyskanie 2 radiotelefonów nasobnych oraz drobnego sprzętu typu toporki, bosak. Z ważnych informacji które zostały nam przekazane to ciągle brak jest możliwości bezpośredniego zaalarmowania ratowników (DSP50/52+moduł GSM). Ponadto został podniesiony temat braku pomieszczenia socjalnego/sali szkoleniowej.